Vi holder hovedet koldt og hjertet varmt

Tiden er kommet til hovedrengøring i dansk politik.

Folketinget har udviklet sig til en karriere kanon for unge akademikere der ønsker at gøre politik til deres levebrød. Vort folkestyre er overtaget af konsulenthuse og embedsmænd som tilrettelægger vort samfund hen over hovedet på alle os andre.

Alt dette skal laves om, og det starter med at sikre os valg til Folketingsvalget 2019.

Følg os på Facebook

Derfor stiller vi op til Folketinget

Jeg har samlet et hjælpehold af medborgere der deler mine bekymringer og er klar til at rykke ind på Christiansborg, hvis du vil være med til at give os muligheden.

Jeg har ikke valgt politikere, klummeskrivere eller glade amatører, men mennesker der hver især er økonomisk uafhængige af politik som erhverv og levebrød, og som alle har erfaring fra det virkelige liv.

Et forkert skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter som betales i samfundet. Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Skatteproblemet

Et uigennemskueligt skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter som betales i samfundet.

Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Globaliserede virksomheder kan flytte rundt på skat og fradrag, mens andre slet intet betaler.

En sammenbrudt skatteadministration har medført, at vi snydes for milliarder i refusionssystemer, svindel med moms, bedrageri med eksport af brugte biler og man kan blive ved. 83% af den regning samles op af os. Befolkningen.

Et kompliceret skattesystem gør det muligt for erhvervs- og forretningsliv, at betale sig fra rådgivning der nedbringer eller fjerner deres skatter.

På samme tid samler befolkningen regningen op, fordi skatten blot kan trækkes i vor løn eller vi modtager et girokort til betaling.

Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder vi arbejder for, kun betaler en brøkdel.

Tiden er kommet til, at virksomheder, erhvervsliv, banker og finans, nu må betale deres fair del af omkostningerne ved at drive velfærdssamfundet.

Det politiske arbejde skal fokusere på befolkningen

Vi har valgt at koncentrere mit politiske arbejde på en række områder der retter sig mod borgerne og vores behov.

Partiets vedtægter

  • § 1Partiet hedder: ‘Klaus Riskær Pedersen’.
  • § 2Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12).
  • § 3Partiet ledes af en Formand.
  • § 4Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab.
  • § 5Partiets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
  • § 6Ændring af disse vedtægter meddeles af Formanden.
  • § 7Ved Formandens ophør eller død, indsættes en af Formanden udpegede suppleant som ny Formand. Suppleanten skal være udvalgt af Formanden senest fra det tidspunkt hvor Partiet indtræder i Folketinget.
  • Ved foreningens ophør tilgår partiets nettoformue statskassen med mindre generalforsamlingen træffer anden afgørelse.
  • Således vedtaget.
  • København, 30. september 2018
FAQ