Vi holder hovedet koldt og hjertet varmt

Partiet Klaus Riskær Pedersen opnåede 0,9 % af stemmerne ved Folketingsvalget 5. Juni 2019.

Partiet vil i den kommende valgperiode søge sine politiske mål fremmet ad anden vej end gennem parlamentarisk deltagelse. Partiet vil i det omfang der kan opnås partistøtte tilrettelægge aktiviteter der kan fremme de mål som ca. 30.000 vælgere har udtrykt støtte til. Du kan læse om de politiske projekter vi søger fremmet under politiske pejlemærker.

Partiet kan gennem annoncering i printmarkedet, aktiviteter på sociale netværk, annoncering på Facebook eller ved beordring af særlige analyser eller undersøgelser, sætte sig i stand til at forfølge partiets politik i den kommende valgperiode på anden vis end gennem repræsentation i Folketinget.

Partiet opstiller ikke kandidater til fremtidige valg, da det politiske projekt nu vil ændre karakter af græsrodsbevægelse i regi af partiet. For at kunne fremme vor dialog med de siddende politiske partier, er det af betydning at partiet ikke samtidig kan opfattes som en forudsigelig deltager i den næste valgkamp til Folketinget, hvorfor genopstilling ikke søges.

Du kan følge vore aktiviteter fremadrettet ved at tilslutte dig vor følgegruppe.

Partiets vedtægter

  • § 1Partiet hedder: ‘Klaus Riskær Pedersen’.
  • § 2Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12).
  • § 3Partiet ledes af en Formand.
  • § 4Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab.
  • § 5Partiets regnskabsår følger kalenderåret.
  • § 6Ændring af disse vedtægter meddeles af Formanden.
  • § 7Ved Formandens ophør eller død, indsættes en af Formanden udpegede suppleant som ny Formand. Suppleanten skal være udvalgt af Formanden senest fra det tidspunkt hvor Partiet indtræder i Folketinget.
  • Ved foreningens ophør tilgår partiets nettoformue statskassen med mindre generalforsamlingen træffer anden afgørelse.
  • Således vedtaget.
  • København, 30. september 2018