Jeg har brug for din støtte for at kunne stille op til næste Folketingsvalg

Jeg har besluttet mig for at søge opstilling til det kommende Folketingsvalg. Jeg har valgt at registrere mig selv som et politisk parti: ‘Klaus Riskær Pedersen’.

‘Partiet’ har ingen medlemmer, bestyrelse eller andre kandidater. Jeg har modtaget Indenrigsministeriets godkendelse af partiet og skal nu bede 20.109 borgere om støtte til min opstilling.

Klaus Riskær

19,508 bekræftede underskrifter

601 til vi er i mål

Derfor stiller jeg op til Folketinget

Jeg har hele livet arbejdet for mig selv. Arbejdet som erhvervs- og finansmand for at skabe resultater jeg også selv har haft gavn af. Jeg har skabt nye virksomheder baseret på ideer, netværk og kapital.

Men mit nye projekt drejer sig om os alle sammen. Jeg ønsker et gennemsigtigt og fair skattesystem i Danmark, fordi SKAT er faldet fra hinanden.

Et uigennemskueligt skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter som betales i samfundet. Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Jeg har kritiseret skattesystemet i en bog, notat lagt på nettet, video lagt på YouTube og i TV og Radio i 4 år, men lige meget har det hjulpet.

Derfor beder jeg nu om din hjælp til opstilling, så jeg kan komme ind på Christianborg og få råbt de politiske partier op.

Det er ikke fair

Et uigennemskueligt skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter som betales i samfundet.

Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Globaliserede virksomheder kan flytte rundt på skat og fradrag, mens andre slet intet betaler.

En sammenbrudt skatteadministration har medført, at vi snydes for milliarder i refusionssystemer, svindel med moms, bedrageri med eksport af brugte biler og man kan blive ved. 83% af den regning samles op af os. Befolkningen.

Et kompliceret skattesystem gør det muligt for erhvervs- og forretningsliv, at betale sig fra rådgivning der nedbringer eller fjerner deres skatter.

På samme tid samler befolkningen regningen op, fordi skatten blot kan trækkes i vor løn eller vi modtager et girokort til betaling.

Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder vi arbejder for, kun betaler en brøkdel.

Tiden er kommet til, at virksomheder, erhvervsliv, banker og finans, nu må betale deres fair del af omkostningerne ved at drive velfærdssamfundet.

Sådan løser vi problemet

Over 10 år omlægges opkrævning af skatter og afgifter, så borgere og virksomheder fremover betaler afgifter straks en transaktion gennemføres: en vare handles, en rente modtages eller et forbrug finder sted.

Det er hvad der bruges, modtages og handles der beskattes, og ikke længere hvad der tjenes.

For befolkningen bortfalder derfor de personlige indkomst skatter (og fradrag), ejendomsværdiskat og moms på fødevarer. Og for erhvervslivet bortfalder selskabsskatterne (banker undtaget).

I stedet belastes befolkningen med højere moms, et større arbejdsmarkedsbidrag samt øget pensionsafkastbeskatning.

Virksomheder beskattes af deres omsætning og ikke af deres bundlinier. Derved kan ingen unddrage sig skattepligt her i landet (feks. en annonce på Google eller benzin på en tankstation), og afgifter opsamles på finansielle transaktioner eller når virksomhederne forbruger afgiftbelagte ressourcer (feks. el, olie og naturgas).

Se min forklaring af hvordan det virker på YouTube:

Klaus Riskær

Partiets vedtægter

  • § 1Partiet hedder: ‘Klaus Riskær Pedersen’.
  • § 2Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12).
  • § 3Partiet ledes af en Formand.
  • § 4Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab.
  • § 5Partiets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
  • § 6Ændring af disse vedtægter meddeles af Formanden.
  • § 7Ved Formandens ophør eller død, indsættes en af Formanden udpegede suppleant som ny Formand. Suppleanten skal være udvalgt af Formanden senest fra det tidspunkt hvor Partiet indtræder i Folketinget.
  • Ved foreningen ophør tilgår partiet nettoformue statskassen med mindre generalforsamlingen træffer anden afgørelse.
  • Således vedtaget.
  • København, 30. september 2018