Kandidater

Nedenfor forefindes partiet KRPs spidskandidater og deres kompetenceområder.

Skat

Klaus Riskær Pedersen

Københavns Storkreds63 år, 6 børn og samlevende med kæreste og barn

Klaus Riskær Pedersen har en dobbelt Masters i Economics (1978 og 2010) fra Copenhagen Business School, Danmark. Fra 1989 til 1995 fungerede Klaus som medlem af Europa-Parlamentet (MEP) med permanent plads i Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål, og som medlem af delegationen til det amerikanske senat. Hans tidlige iværksætterarbejde varierede fra indførelsen af venturekapital og investeringsfonde på det danske marked, som blev overtaget af Jyske Bank A / S i 1983 til afbrydelsen af ​​statsmonopol radio og tv i 1983-85, der opererer i dag under Radio Voice-mærket og SBS-tv-kanalerne i danmark. I 1990 udviklede og solgte Klaus databasesøgnings tjenester, som i øjeblikket opererer under Infomedia. Real-time udenlandsk valuta information blev leveret på en ny platform Tenfore, som efterfølgende blev erhvervet af Morningstar (USA). I 1995 etablerede han en af ​​de førende ikke-telco-internetudbydere, CyberCity, som med succes blev solgt i 2000 til private equity-investorer Advent Funds i London og Lehman Brothers i USA. I dag opererer CyberCity under varemærket Telenor A / S. Stamcelleindsamling blev i 2003 oprettet under CopyGene, som blev solgt i 2008 og opererer for øjeblikket som Stem Care A / S. I 2006 grundlages Hjemmehjaelpen A / S der blev solgt i 2010. I 2016 er Klaus Riskær Pedersen medstifter af Nube Serena BV (www.nubeserena.com), i 2017 medstifter af Pan Danés SRL (Argentina) og i 2018 Grundlægger af Smerteklinikkerne A/S (Danmark) www.smerteklinikkerne.dk. Der er blevet udgivet tre biografier om Klaus på dansk: 'Klaus Riskær Pedersen' (af Bull & Mynderup, Dagbladet Børsen-udgivere, 1990), 'Klaus Riskær' (af Henrik Madsen, Politikens Forlag-udgivere, 2000) og 'Riskær' Ulrick Sass; Schultz Forlag udgivere, 2003).

Kresten Petersen

Nordsjællands StorkredsKresten Petersen er 43 år, er gift og har fire børn. Bor i Klampenborg.

Kresten Petersen er uddannet forstkandidat fra Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i 2006. Gennem hele Krestens arbejdsliv har natur, miljø og klima været omdrejningspunktet. Fra 2006 til 2008 arbejde Kresten i en privat skovkonsulent med rådgivning inden for skov- og naturprojekter. Herefter blev han ansat i Miljøministeriet, hvor han i skiftende stillinger har arbejdet med konkrete naturgenopretningsprojekter og deltaget i den daglige drift af skovene. I 2014 blev han ansat i den centrale Miljøstyrelse og fik mere overordnede opgaver indenfor administration tilskud indenfor natur og skov. I 2018 skiftede Kresten job til Miljø- og Fødevareministeriets departement, hvor han nu arbejder med at omsætte politik til konkrete natur- og klimainitiativer.

Integration & Udlændinge

Manja Aarslev Sørensen

Københavns Storkreds34 år, opvokset i Vestbjerg i Nordjylland. Bor nu i København med datter på 8 år.

I 2017 afsluttede Manja HD 1. Del med henblik på i år, at fortsætte på HD 2. Del (HDR). Manja har en kontoruddannelse fra HK Forbundet og Henning Larsen Architects og senere ansættelse som regnskabsmedarbejder hos Kriminalforsorgen. Og med erfaring fra ungdomspolitik, bestyrelsesarbejde og iværksætteri, så har interessen for et politisk projekt ikke før været så stor som nu. Retfærdighed og medmenneskelighed vægter højt hos Manja, som går op i om samfundet beskytter borgerne eller ej. Derfor har Manja siden 2014 og frem til nu arbejdet frivilligt med at støtte ofre i deres møde med systemet, hvor specielt retspraksis har haft stort fokus.

Banker & Realkredit

Peter Hjorth

Københavns Omegns Storkreds48 årig familiefar fra Dragør, som er født og opvokset i København. Har boet sammenlagt 14 år som udenlandsdansker i Tyskland og Sverige.

Arbejdede under sin 4 år lange revisoruddannelse hos en statsaut. revisor og blev derefter som Business Analyst hos Københavns Lufthavne A/S dybt involveret i opkøbet af udenlandske lufthavne. Derefter fulgte internationale økonomichef positioner for bl.a. SonyEricsson GmbH og Parametric Technology GmbH i Tyskland, efterfulgt af en General Manager position hos A. P. Møller-Mærsk A/S i København og en Six Sigma certificering i procesoptimering. Entrepreneur med flere virksomheder bag sig, men har også været konsulent for bl.a. PricewaterhouseCoopers. Militær-uddannet fra Flyvevåbnet.

Sundhed

Søren Søfelt

Nordsjælland StorkredsFødt i 1952 og opvokset i København og Nordsjælland, er gift og har en voksen søn.

Søren Søfelt er uddannet læge fra Syddansk Universitet og er speciallæge anæstesiologi. Har været læge ved såvel offentlige som private hospitaler i Danmark og i udlandet (USA, Norge). Har været ansat som afdelingslæge på Rigshospitalet 1993-1998 og siden som administrerende overlæge 1998-2002 i Storstrøms amt. Har siden været ansat som International Medical Officer i Novo Nordisk. (2002-2005). Søren Søfelt etablerede i 2005 egen konsulentvirksomhed: Anæstesiologisk speciallæge service, med formål at yde patientbehandling, medicinsk rådgivning og foredragsvirksomhed. Fra 2010-2014 ansat som overlæge med særligt ansvar for lindrende indsats ved Nordsjællands Hospital. Har de sidste 5 år været i speciallægepraksis, hvor han har behandlet patienter med kroniske smerter og cancersmerter. Søren Søfelt er virksomhedsansvarlig overlæge for Smerteklinikkerne.

Job- og Arbejdsmarked

Martin Nordstjerne Rasmussen

Sjælland Storkreds52 år, gift og har en voksen søn, som er ved at færdiggøre sin kandidat i jura

Martin har både en teknisk uddannelse og en uddannelse som international markedsøkonom. Martin har arbejdet med salg, ledelse og forretningsudvikling samt opstart af virksomheder og været selvstændig. Martin har lavet personale udviklingskurser for store virksomheder, som bl.a. Novo Nordisk, samt stat og styrelser, herunder Beskæftigelsesministeriets IT-afdeling, Miljøministeriet, Energistyrelsen og Domstolsstyrelsen. Martin har været distriktschef i Sonofon, og har de sidste mange år arbejdet inden for konsulent, vikar- og rekrutteringsbranchen - senest de sidste 5 år som salgs-og marketingdirektør i en større HR-virksomhed. Er født og opvokset i Kalundborg og er i dag bosiddende i København.

Birger Niemann

Sjællands Storkreds

Tog real eksamen i 1977 efterfulgt af uddannelsen som Faglært Landmand på Lyngby Landbrugsskole i 1983. Under min uddannelse arbejdet jeg halvandet år i Frankrig på 2 forskellige gårde. Blev gift med min kone Jeanette i 1988 som jeg har 2 sønner og en datter med. Købte min egen gård i 1987 og overtog min fars maskinstation i 1994 som jeg stadigvæk driver. I 2007 overtog jeg min fars gård, hvor jeg så er tredje generation. I 2005 tog jeg en lederuddannelse på Aars Erhversskole som var specielt udviklet til Maskinstationsbranchen. Sidder som formand for Danske Maskinstationer og Entreprenører ( DMOGE ) på Sjælland, og sidder derfor også i hovedbestyrelsen i DMOGE i Vejle. Der er jeg valgt til at varetage de danske interesser i Ceettar som er en organisation af Maskinstationer og Entreprenører samt Skoventreprenører i EU. Derfor deltager jeg i møder i Bruxelles hvor vi prøver at få så meget indflydelse på nogle af de ting der kommer til at berøre vores Branche.

Skole & uddannelse

Anette Prang

København Omegns StorkredsSelvstændig advokat; 59 år, samlevende, 3 voksne sønner

Anette Prang er opvokset i københavn og er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1990. Har mange års erfaring fra forskellige stillinger i stat, amt og kommune. Har arbejdet med løn- og personaleforhold, generel administration og juridisk sagsbehandling i staten. Siden 2009 har Anette Prang været beskæftiget som advokat med et bredt spektrum af sager.

Udenrigspolitik & Forsvar

Rolf David Gøtze

Fyns Storkreds50 år Bor i Hørsholm, er gift samt far til 2 mindre børn på 9 1/2 og 11 år

Gennem det meste af mit liv har jeg arbejdet med salg, udvikling og ledelse hvoraf en del af dette har været i udlandet. Jeg har gennem flere år været i forsvaret, bl.a. som udstationeret FN soldat i et år under Balkan krigen og taget megen læring med fra denne tid, både professionelt og som person. Udover at have arbejdet med import fra primært fjernøsten til NordEuropa, har jeg været eksportchef, salgsdirektør i flere danske virksomheder, virksomheds konsulent med fokus på medarbejder, leder og virksomhedsudvikling, til i dag hvor jeg er direktør i dinnr, samt investor og partner i Servicelovers. Jeg har altid arbejdet med at optimere, dog altid med udgangspunkt i det humanistiske og respekt for at vi som mennesker er forskellige. 

Familie, børn og unge

Gert Dyrn

Fyns StorkredsHar siden 1999 boet med familien i Ringe på Midtfyn.

Siden 2010 har Gert Dyrn arbejdet som forsvarsadvokat men fører også sager om tvangsfjernelser af børn, forældremyndighedssager og sager om samvær. Før dette beskæftigede Gert Dyrn sig hovedsageligt med skatteret i både offentlig og privat regi og virkede en tid som erhvervsadvokat. Han har også en baggrund fra Forsvaret, hvor han var udsendt til Balkan i 1992/93. Han har altid interesseret sig for sikkerheds- og udenrigspolitik og erhvervede i 2018 en mastergrad i statskundskab med speciale i international ret og sikkerhed. Han arbejder for, at Danmark med forankring i NATO og EU skal fokusere på udvikling og stabilisering i Afrika og Mellemøsten samt normalisere forholdet til Rusland.

Klima & Energi

Mogens Birkelund

Østjyllands StorkredsMogens er 50 år gammel, gift, far til 2 børn og selvstændig energikonsulent.

Mogens har arbejdet med energiovervågning og effektivisering siden 2007, hvor Danmark begyndte forberedelserne til at være vært for COP15. Indsatsen er næsten udelukkende sket for virksomheder, og Mogens har haft mulighed for at arbejde i flere lande, Danmark, Spanien, Ukraine og Indien. Inden energien blev til levevej, arbejdede Mogens med GSM/GPS sporings- og sikringssystemer, bl.a. som teknisk direktør i en engelsk Telecom virksomhed. Uddannelsesmæssigt: Student, Master Mobile Internet Communication (AUC & DTU), Virksomhedsøkonomi på MBA fra Århus handelshøjskole.

Forskning & Innovation

Rune Frøsig Osmundsen

Nordjyllands Storkreds42 årig alenefar fra Aalborg, børn: datter på 3.

Arbejder med salg og forretningsudvikling. Uddannelse: Cand. Merc. (Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics) Aalborg Universitet, og Creativity and Innovation ved The Edward de Bono Institute for the Design and Development of Thinking, University of Malta. Kok. Jeg har tidligere arbejdet med nytænkning og innovation i form af konsulentarbejde og undervisning i kreativitet og nytænkning, samt facilitering af udviklingsprocesser. Senest i et samfinansieret Ph.d.-stipendiat omhandlende Træning af nytænkning ved AAU. Aktuelt er er jeg altoverskyggende optaget af det samfund og den verden vi overleverer til vores børn. Derfor er jeg hoppet ombord i bærdygtighedsprojektet Grobund ved Ebeltoft.

Kultur

Maria Terese Fog Bartholdy

Nordjyllands StorkredsMaria er 52 år, har 5 børn og har nyligt overtaget familiens Slægtsgård ved Støvring.

Min motivation for at stille op for Partiet Klaus Riskær Pedersen er, at jeg tror på, vi kan skabe den forandring, Danmark trænger til. Socialpædagog på opholdssted for unge med komplekse problemstillinger. Har arbejdet 5 år på asylcentre med kriminalitetsforebyggelse i tæt samarbejde med politiet. Underviser i kultur, normer og dansk lovgivning. Pædagogisk ansvarlig for en afdeling for traumatiserede flygtninge. Underviser/ foredragsholder med udgangspunkt i kulturmødet og asylansøgere/flygtninge på folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Mine arbejdsområder indenfor det pædagogiske felt har været med anbragte unge, psykiatrisk diagnosticerede børn og voksne, uledsagede flygtningebørn, traumatiserede flygtninge. Har været udøvende indenfor skuespil og musik i en årrække og efterfølgende undervist i dette. Produceret og instrueret undervisningsfilm. Eksamineret coach og stresscoach / Coach Focus / Odder. Professions bachelor i Pædagogik/ VIA university colleges/ Ranum. Cerficeret NLP Practioner/ out of the box / København. Method Acting skuespiller / TeaterSkolen Holberg / Frederiksberg. Uafsluttet læreruddannelse / DLF / Ollerup.

Dennis Kronborg

Østjyllands Storkreds52 år med 2 dejlige børn. Er født og opvokset i Nordjylland.

Driver et digitalt reklamebureau, hvor jeg hjælper virksomheder og ledere med online markedsføring, blandt andet lead generering, marketing automation og personlig branding. Jeg er uddannet cand.merc fra Aalborg Universitet. Jeg er passioneret omkring iværksætteri og innovation, hvor jeg gennem kurser og foredrag har hjulpet iværksættere og små og mellemstore virksomheder med at få succes med deres virksomhed. Jeg har stor erfaring i at arbejde internationalt, på tværs af grænser og kulturer. Den erfaring skal bruges til at sikre at alle bidrager til vor fælles velfærd.

Landbrug

Torben Christoffersen

Sydjyllands StorkredsTorben Østergaard Christoffersen er 55 år, gift og har 4 børn i alderen 14 – 24 år.

Torben er født og opvokset på en gård i naturskønne omgivelser på kanten af Vejle Ådal. Matematisk student fra Rosborg Gymnasium i Vejle 1982 og har Grønt Bevis fra Bygholm Landbrugsskole i Horsens i 1986. Har været på landbrugsudveksling på New Zealand i 1986/87. Selvstændig landmand med planteavl og malkekvæg fra 1995 – 2014. Har siden 2014 arbejdet som håndværker i entreprenørbranchen bl.a. med renovering af vaskehaller til personbiler. Interesserer sig især for landbrugets ejerskabsformer og samspillet mellem landbrug, natur og mennesker.

Nærsamfund & Nethandel

Brian Schou Brandt

Bornholms Storkreds34 år, opvokset på Bornholm. Flyttede tilbage for 3 år siden.

Uddannet indenfor detailbranchen med speciale i vin hvor jeg har arbejdet i 6 år med salg, ledelse og opstart af forretning i både Jylland og København. Uddannet som Serviceøkonom med speciale i Event management. Har i flere år arbejdet og boet i både Frankrig og England. Arbejder til daglig som voksenlærling indenfor murer faget.

Trafik & Transport

Kim Durup

Vestjyllands StorkredsKim Durup er 33 år, er gift og har 3 børn. Bor i Herning.

Født, bosiddende og har levet hele sit liv i Herning. Er uddannet Godschauffør i 2009, og har de sidste 5 år været selvstændig Vognmand med base i hjemmet i Herning. Har gennem sit erhvervsliv stiftet bekendtskab med både Gods, Taxa og sygebefordringens forskellige aspekter af Transportbranchen. Har tidligere arbejdet som både Lageroperatør og sikkerhedsvagt ( Securitas ). Kim kommer med en såvel praktisk som teoretisk viden og erfaring på Trafik og transportsektorens udfordringer.